28 Ocak Çarşamba 2015
yaşamın her anında
Kullanıcı Adı :
Şifre :
Şifremi Unuttum Üye Olun!
Hep birlikte sevgiyle..yaşamın her anında...Hep birlikte sevgiyle..yaşamın her anında...Hep birlikte sevgiyle..yaşamın her anında...Hep birlikte sevgiyle..yaşamın her anında...Hep birlikte sevgiyle..yaşamın her anında...Hep birlikte sevgiyle..yaşamın her anında...Hep birlikte sevgiyle..yaşamın her anında...Hep birlikte sevgiyle..yaşamın her anında...     

Neden Sanat Eğitimi?

Risk altındaki çocuk gruplarının durumuna bakıldığında birçok nedene bağlı olarak; · Eğitim olanaklarından yeterince faydalanamadıkları, -Ailelerin ekonomik ve eğitimsel düzeylerinin yetersizliğine ve ilgisizliklerine bağlı olarak...
Risk altındaki çocuk gruplarının durumuna bakıldığında birçok nedene bağlı olarak; · Eğitim olanaklarından yeterince faydalanamadıkları, -Ailelerin ekonomik ve eğitimsel düzeylerinin yetersizliğine ve ilgisizliklerine bağlı olarak...

Risk altındaki çocuk gruplarının durumuna bakıldığında birçok nedene bağlı olarak; · Eğitim olanaklarından yeterince faydalanamadıkları, -Ailelerin ekonomik ve eğitimsel düzeylerinin yetersizliğine ve ilgisizliklerine bağlı olarak çocukların sokakta çalışmak ya da zamanlarının çoğunu sokakta geçirmek durumunda kaldıkları ·İçinde bulundukları olumsuz koşullar ve yüklendikleri ağır sorumluluklar gereği gelişim süreçlerinde ihtiyaç duydukları sosyal olanaklardan yararlanamadıkları ·Sağlık hizmetlerinden yeterince faydalanamadıkları .Çocukların haklarını koruyan yasaların ve hükümet politikalarının yeterli olmadığı · Risk altındaki çocuk gruplarına dair toplumsal duyarlılığın yeterli düzeyde olmadığı görülmektedir.

Türkiye’de her doğan çocuğun borçlu bir ülkede dünyaya gelmesi başlıbaşına bir risk ortamı oluşturmaktadır.

Neden Sanat Eğitimi?
Dünyada kaygı verici boyutlarda sürekli artan sorunlara çözümler bulabilmek için, yeni nesillere çok iş düşecek. Yukarıdaki temel ihtiyaçlardan hareketle Sosyal Kültürel Yaşamı Geliştirme Derneği yeterliliklerini göz önüne alarak öncelikle risk altındaki çocuk gruplarını hedef alan “Sanat Eğitimi” projelerine başlamıştır. Risk altında yaşayan çocuk grupları, eğitimden kopma riski taşımaktadır. Eğitimi sanat yoluyla eğlenceli hale getirmek bu riski azaltacaktır. Ve çocukların yaşamla zayıflamakta olan bağlarını kuvvetlendirecektir. Sanat eğitimi, travmatik yaşantıların çocuklar üzerindeki etkilerinin sanat yoluyla dışa vurulmasını teşvik ederek iyileştirici bir etki yaratmaktadır. Ayrıca, çocuklarda kendini ifade etme ve grupsal paylaşım becerilerinin, el becerilerinin ve ortak davranış bilincinin gelişmesine katkıda bulunur.

İtalyan eğitimcisi Loris Malaguzzi`nin bir yazısında ifade ettiği gibi,”bir çocuğun doğduğunda yüz dili vardır, fakat doksan dokuzundan yoksun bırakılıyor”. Çocuk sanatı bu yüz dilin içine girer.

Her sanat eğitimcisinin yolu farklıdır ve her çocuk ve çocuk grubu biriciktir. Çocuklar ve kişilik gelişimi sırasında sanat eğitiminin rolü sözkonusu olduğunda, hazır reçeteler ve formüller yoktur.Yenilikçi sanat eğitimi uygulamalarını başarı ile hayata geçirebilen yetişkinlerin başarısı, kendi bireysel yaratıcılıklarını, yaşama bağlılıklarını sürdürebilmeleri, çocuklar ve yeniliklerden zevk alabilmelerine de bağlıdır. Çocuklarla sanat eğitiminde, öncelikle çocukların, en önemli becerinin kendi kapasite ve yeteneklerini geliştirmek olduğunu kavramaları hedeflenmelidir.

Çocuklar, tıpkı yetişkinler gibi kişisel yaşamlarına, duygularına, fikirlerine saygı duyulması gereken yetenekli ve üretken bireylerdir. Bu nedenle çocuklarla birlikte yapılacak tüm çalışmalar öncelikli olarak “çocuklar için” değil “çocuklarla birlikte çalışma” şeklinde düşünülmelidir.

Varolan resmi eğitim sisteminde ezbere dayalı ve otorite bir yaklaşım yaygındır. Eğitimde sanat derslerine verilmesi gereken önem genellikle ihmal edilmektedir. Sağlıklı kişilik gelişimi için yaratıcılık vazgeçilmez bir unsurdur. Kişi, yaratarak kendini ifade edebildiği takdirde, başarı ve özgüven duygularına sahip olacaktır. Bu başarı ve özgüven gücü ise, bireyin içinde bulunduğu her türlü etkinlik alanını olumlu etkileyecektir.Bu özgüven, sosyal bir varlık olan insanın başkaları ile karşılıklı sevgi, saygı ve anlayış içeren derin ve kalıcı ilişkilere sahip olabilmesine de yardımcı olacaktır.

Çocukların tüm yapıcı niteliklerinin temeli olan özgüven duygusunu kazanabilmeleri için, her şeyden önce kişilikleri ezilmemelidir ve özgüvenlerini geliştirebilmeleri için yaratıcı biçimde kendilerini ifade edebildikleri özel bir ortam gerekir. Bizler bu ortamı sanatsal etkinliklerin ağırlıklı olduğu yerler olarak tanımlamaktayız.

Sanat eğitimi kişiye düşünmeyi ve kavramayı öğretir. Duyuların farkına varılmasını ve gelişmesini kolaylaştırır. Sanatı bir görme biçimi olarak algılarsak, sanat eğitimi de görme, duyma, düşünme ve üretme bütünlüğü içinde eğitimdeki vazgeçilmezliğini ortaya koyacaktır. Bizler sanatın yaşamın içinde olduğunu,yaşamın sanatın kendisi olduğu bilincini unutmamalıyız. Çocuklarımıza özgün düşünme, üretme ve deneme kapasitelerini geliştirmede doğru yolları göstermeliyiz. Kişisel yetilerinin gelişimine destekte bulunmalıyız.

“Çocuk için önemli olan kişilik gelişimidir. Kendi öz kaynaklarını ve yabancı,karmaşık dünya ile başa çıkma becerisini geliştirmeye gereksinimi vardır.Duyuları yoluyla,kendisi için öğrenmek,görmek ve yapmak ister,bir yetişkin gözleri ile değil.Çocuk bunları dünya ile uyum içinde başardığında,tam bir kişi olmaya başlar.O zaman eğitilmiştir.” Maria Montessori

Üzerinde düşündüğümüz ve doğru model olduğuna karar verdiğimiz sanat eğitimi yalnız belli bir sınıf için değil, toplumun tüm katmanları için yarar sağladığı zaman başarıya ulaşır. Böylesi bir durumda kalıcı çözümlerden yanaysak, doğru modeli görebilen kişilerin gerekli kurum ve kuruluşlara baskı unsuru oluşturmaları vazgeçilmez olur.

“İnsanlar,yaşamın anlamı nedir? Yaşam ne içindir?” soruları üzerinde yeterince düşünmeden, sanatın ve sanat eğitiminin amacı üzerine gereksiz düşünceler üretmekten kaçınmalıdırlar. Rudolf Arnheım


Kaynak : www.skygd.org


YORUM YAZ


Siz de ailemize katılın!

Boy kilo çizelgesi

Bebek isimleri sözlüğü

Hafta Hafta gebelik

Aile Olmak Bebek-Çocuk Eğitim Ev-Dekorasyon Sağlık Sigorta Tatil Yaşam Yatırım-Finans Yeme-İçme
Lokal
 Sehir Seçin
 Adana
 Afyonkarahisar
 Aksaray
 Ankara
 Antalya
 Aydin
 Balikesir
 Bolu
 Bursa
 Çanakkale
 Çorum
 Denizli
 Diyarbakir
 Edirne
 Elazig
 Erzurum
 Eskisehir
 Gaziantep
 Hatay
 Istanbul
 Izmir
 Kahramanmaras
 Kayseri
 Kocaeli
 Konya
 Kütahya
 Malatya
 Manisa
 Mersin
 Mugla
 Nevsehir
 Osmaniye
 Sakarya
 Samsun
 Sivas
 Tekirdag
 Trabzon
 Usak
 Zonguldak